Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Mimoriadne oznamy

Nedeľná svätá omša

Drahí veriaci, v nedeľu 29. marca 2020 budem slúžiť sv. omšu o 10:00 za všetkých obyvateľov našej obce s úmyslom „Za Božiu pomoc a ochranu“. V tomto čase je vysielaný aj priamy prenos svätej omše z kaplnky televízie LUX. Spojte sa so mnou v úmysle tejto najsvätejšej obeti. Zároveň oznamujem, že úmysly sv. omší, ktoré nemohli byť odslúžené podľa nahlásených dátumov, budú odslúžené v najbližšom možnom čase, keď bude zákaz zrušený.

Michal Fecko, farár


Oznam biskupského úradu Spišskej diecézy

Opatrenia pri usporadúvaní cirkevných obradov:

1. Usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť;
2. Tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch;
3. Obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb;
4. Z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
5. Pri konaní cirkevných obradov dodržať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra);
6. Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu;
7. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod.;
8. Možno konať individuálne návštevy chorých, ktorí nie sú chorí alebo izolovaní z podozrenia alebo potvrdenia z infekcie alebo ochorenia COVID-19 a potrebujú duchovné sprevádzanie a spirituálnu podporu.

Peter Majcher, kancelár


„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“


Liturgia domácej cirkvi

V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si zrejme aj my uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.Ponúknite rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“, na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii (viac tu)

Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk

Túto liturgiu  pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac o ňom tu)

 S prianím požehnaných dní a pevného zdravia Róbert Neupauer


Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v marci 2020

Pondelok: Za ľudí – mladých i starých, ktorí dnes zomrú

Utorok: Za sklamaných rodičov, za opustené deti, za sklamaných v láske

Streda: Za rodiny našej farnosti

Štvrtok: Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a s láskou obklopovali chorých i starých

Piatok: Za nášho duchovného otca, aby ho nebeský Otec požehnal a doprial mu dobré zdravie

Sobota: Aby sme v úzkom spojení s Ježišom mohli zmysluplne prežiť nielen tohtoročné Pôstne obdobie, ale i celý náš život

Prejsť na začiatok