Pomoc farnosti

Ak by ste chceli podporiť chod farnosti počas tohto obdobia, kedy farnosť nemá príjmy zo „zvončeka“, môžete tak urobiť jednoducho cez QR kód, alebo priamo na číslo účtu IBAN: SK27 0200 0000 0039 5132 7053. 

Do poznámky, prosím, uveďte slovo „DAR“.

Pozn.: Na prečítanie QR kódu budete potrebovať aplikáciu od vašej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a môžete zrealizovať platbu.

Pomoc farnosti
Prejsť na začiatok