Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Úmysly, na ktoré sa modlíme posvätný ruženec v septembri 2019

Pondelok: Za obyvateľov našej obce

Utorok: Za obrátenie hriešnikov a tých za ktorých sa nikto nemodlí; za zomierajúcich

Streda: Na osobný úmysel členov ružencového bratstva

Štvrtok: Za rodičov, deti a mládež našej obce

Piatok: Za duše v očistci; zvlášť za tie, za ktoré sa nikto nemodlí.

Sobota: Za mladých ľudí, za ich čisté vzťahy aby uzatvárali usporiadané manželstvá a za rodiny

Úmysly, na ktoré sa modlíme posvätný ruženec v septembri 2019
Prejsť na začiatok