Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Ako vybaviť?

Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii platia mimoriadne opatrenia:

  • Kancelária farského úradu zostáva zatvorená; v prípade naliehavej potreby môžete telefonicky kontaktovať správcu farnosti +421 910 718 178 alebo mailom hranovnica@kapitula.sk.

  • Sviatosť zmierenia sa verejne nevysluhuje, okrem individuálnych prípadov – prosím o dohodnutie telefónom.

  • Úmysly svätých omší sa slúžia v tom dni, na ktorý boli zapísané.

  • Na krsty, sobáše a pohreby, sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu vo vnútri kostola a to jedna osoba na 15 m2  pre náš kostol je to 20 ľudí; v exteriéri je potrebné dodržiavať rozostupy 2m – počet účastníkov obmedzený nie je.

Prejsť na začiatok