Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v júni 2020

Pondelok: Za zdravie sv. Otca a na jeho úmysly

Utorok: Za odvrátenie pandémie koronavírusu v našej vlasti a na celom svete.

Streda: Za zdravie a Božiu pomoc pre nášho duchovného otca

Štvrtok: Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom srdci.

Piatok: Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania.

Sobota: Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a láskou
obklopovali chorých i starých.

Poznámka: v júni sa modlíme na tieto úmysly aj Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Prejsť na začiatok