Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci október 2021

PondelokAby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.
UtorokModlime sa, za sv. Otca, na jeho úmysly.

Streda: Za nášho duchovného otca Michala za jeho zdravie a Božiu ochranu.

Štvrtok: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.

Piatok: Pane Ježišu, daj nám zdravia, lásky, aby sme Ťa milovali pravou láskou a kráčali vždy po Tvojich cestách, aby sme sa raz všetci spolu zišli pri Tebe v nebi. 

Sobota: Za prehĺbenie lásky a živého vzťahu k Panne Márii a prosba o jej orodovanie a ochranu. 

Nedeľa: Poďakovanie za všetky Božie dobrodenia a prosba o milosť dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote, manželstve a rodine. Aby všetci ľudia rešpektovali identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť.

Mária Malatínová

Prejsť na začiatok