Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci október 2020

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci
október 2020. Modlime sa jednotlivé desiatky ruženca na začiatku sa
povie príslušné tajomstvo a potom premodlievajúci povedia
Zdravas Maria… odpovedáme Sv. Mária …….. . Bez opakovania
príslušného tajomstva. Pripomínam začiatok o 17,30 hod.
1./ Ruža – Úmysly sv. Otca a za jeho zdravie.
2./ Ruža – Za nášho duchovného otca.
3./ Ruža – Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu vydávali
svedectvo viery, pokory a obety.
4./ Ruža – Za rodiny našej farnosti.
5./ Ruža – Za naše deti a mládež a aby učitelia viedli svojich žiakov
k pravým morálnym i duchovným hodnotám.
6./ Ruža – Za zosnulých a duše v očisti.
7./ Ruža – Za tých, za ktorých sa nikto nemodli a nespomína.
8./ Ruža – Za dnes zomierajúcich.
9./ Ruža – Za obrátenie hriešnikov a tých ktorí majú prázdne srdcia.
10./Ruža – Za všetkých závislých od dróg, gemblerstva a alkoholu.
11./ Ruža – Za pokoj a mier vo svete a za prenasledovaných
kresťanov.
Na konci sv. ruženca sa pomodlime tak ako každý deň doteraz.

Mária Malatínová

Prejsť na začiatok