Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Aktuality

Modlitba za diecézne stretnutie mládeže 2020 v Poprade

Pane Ježišu, ty si našou nádejou,

dotkni sa mladých našej diecézy,

nech žijú novým životom;

oni sú ochotní zmeniť sa, schopní vstať,

nechať sa poučiť od teba.

Večne mladý Ježiš, daruj im srdce,

ktoré bude stále mladé, schopné milovať.

Naplň ich Duchom, čo ich bude viesť,

obnov v nich odvahu

vydať sa na cestu ešte dnes.

Pred tebou Ježišu nech opäť nájdu vnútornú silu

a nech tvoje slová: „hovorím ti, vstaň!“,

im pomôžu spoznať tvoju lásku. Amen.

Imprimatur: Mons. Štefan Sečka, 2/2020, 28.2.2020

Prosby za mladých:

Pane Ježišu, prosíme ťa za diecézne stretnutie mládeže; daj nech sila, ktorá pramení z Božieho slova a z Eucharistie, prenikne mladých ľudí a vzbudí v nich túžbu po svätosti.

Za diecézne stretnutie mládeže: Pane Ježišu, dotkni sa mladých ľudí našej diecézy,

aby sa rozhodli žiť novým životom, prosme Pána.

Prejsť na začiatok