Rímskokatolícka farnosť Hranovnica

Služba v NsP Poprad

Kaplnka Božieho Milosrdenstva sa nachádza na druhom poschodí popradskej nemocnice.

Sv. omše:

15:45 hod. hod pondelka do piatku

15.45 hod. v nedeľu

Sv. spoveď:

– na oddeleniach vždy podľa potreby

– v kaplnke  pred sv. omšou

Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia na oddeleniach sa podľa  potreby vysluhuje aj sviatosť  pomazania  chorých.

Tel. č. kňaza:
nemocničný mobil: 0904 355 904

Prejsť na začiatok