Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Služba v NsP Poprad

Kaplnka Božieho Milosrdenstva sa nachádza na druhom poschodí popradskej nemocnice. Sv. omše: 15:45 hod. hod pondelka do piatku 15.45 hod. v nedeľu Sv. spoveď: – na oddeleniach vždy podľa potreby – v kaplnke  pred sv. omšou Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia na oddeleniach sa podľa  potreby vysluhuje aj sviatosť  pomazania  chorých. Tel. č. kňaza: nemocničný mobil: 0904 355 904
Prejsť na začiatok