Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Uncategorized

Sledovanie priamych prenosov liturgických slávení

Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 17. februára 2021 z poverenia Svätého Otca, platí aj pre tento rok, aby sa „využili telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, pričom sa odporúča, aby sa „uprednostnilo sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú […]

Prejsť na začiatok