Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Mons. Ján Kuboš diecézny administrátor

Za spišského diecézneho administrátora bol Zborom konzultorov zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Diecézneho administrátora musel Zbor konzultorov zvoliť po smrti spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Vo všetkých kostoloch spišskej diecézy sa má aspoň raz mesačne celebrovať omša za vyvolenie nového biskupa. V súčasnosti sa nebude v eucharistickej modlitbe spomínať zosnulý diecézny biskup, ani jeho pomocný biskup. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.

Mons. Ján Kuboš diecézny administrátor
Prejsť na začiatok