Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

PORIADOK BOHOSLUŽIEB A OZNAMY

V týždni od 18. októbra 2021 do: 24. okóbra 2021

DeňČasÚmysel,
poznámka
Pondelok, 18/10
Sv. Lukáša, evanjelistu
18:00Za zdravie a Božie požehnanie
Utorok, 19/1014:00+ Ján Mačutek, pohrebná sv. omša
18:00+ Ján, Mária, Juraj
Streda, 20/107:00Na úmysel ordinára
Štvrtok, 21/1018:00+ Helena
Piatok, 22/1018:00+ Ján, Mária Hlavčák
Sobota, 23/107:00Na úmysel ordinára
Nedeľa, 24/10
30. nedeľa v období Cez rok
Misijná nedeľa
7:30za zdravie pre rod. Benko
9:30Za Boží ľud

O upratovanie kostola v sobotu prosím: Zajac 466, Valluš 464, Vallušová 462, Hlavčáková 460

Michal Fecko, farár

PORIADOK BOHOSLUŽIEB A OZNAMY
Prejsť na začiatok