PORIADOK BOHOSLUŽIEB A OZNAMY

Liturgické oznamy v týždni od

29. novembra do 5. decembra 2021

Dátum,
Liturgické slávenie
ČasÚmysel, poznámka
Pondelok, 29/11zosnulí z rodiny Gajan, Roth
Utorok, 30/11
Sv. Ondreja, apoštola
Na úmysel ordinára
Streda, 1/12Za Božie požehnanie pre rod. Zajac
Štvrtok, 2/12 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Piatok, 3/12+ František Stas
Sobota, 4/12Za rodiny Hozzová a Pazúriková
Nedeľa, 5/12
2. adventná nedeľa
7:30+ František, Zuzana
9:30Za Boží ľud

Vzhľadom na lockdown sa môže vykonávať iba tzv. “ individuálna pastorácia“. Kto má záujem môže sa telefonicky dohodnúť na prijatí sv. zmierenia a sv. prijímaní. Sv. omše budú odslúžené súkromne. Z tohto dôvodu ku chorým ako je zvykom na prvý piatok nepôjdem. (0910 718 178). Samozrejme v prípade potreby sviatostného zaopatrenia ma kontaktujte.

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jesennej zbierky, ktorá je ohlásená na dnešnú 1. adventnú nedeľu. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov priamo na č.ú.SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071829. Pán Boh zaplať.

Od pondelka zapisujem úmysly sv. omší na december.

Pri všetkých sv. omšiach : v sobotu večer a v nedeľu bude požehnanie adventných vencov.

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu.

O upratovanie kostola v sobotu prosím: Malatin, Dzivjak, Oravec (508), Jina 507. Ďakujem všetkým, ktorí boli upratovať.

Michal Fecko, farár

PORIADOK BOHOSLUŽIEB A OZNAMY
Prejsť na začiatok