Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

PORIADOK BOHOSLUŽIEB A OZNAMY

V týždni od 10. mája 2021 do: 16. mája 2021

Deň,
liturgický kalendár (klikni)
ČasÚmysel,
poznámka
Pondelok, 10/518:00+ Štefan, Mária, Vladimír
Utorok, 11/518:00+ Matej, Mária Šebest
Streda, 12/57:00Za zdravie Márie
Štvrtok, 13/5,
Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
7:00Za Boží ľud
18:00Za zdravie a Božie požehnanie
Piatok, 14/5
Sv. Mateja apoštola, sviatok
18:00Ján, Anna, Katarína Raček
Sobota, 15/518:00Na úmysel
(Sv. omša s platnosťou na nedeľu)
Nedeľa, 16/5
7. Veľkonočná nedeľa
7:30+ Ján
9:30+ Za Boží ľud
 1. Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.
 2. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu „jedna osoba na 15 m2“ z plochy priestoru kostola. (V našom chráme je to 30 osôb včítane kňaza a asistencie). (Toto pravidlo platí nielen pre bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním obradu krstu, sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a pohrebu, ako aj pre tzv. „individuálnu duchovnú starostlivosť“.) Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
  • Pre účasť na sv. omši použite internetový PRIHLASOVACÍ FORMULÁR. Prednosť majú tí, na ktorých úmysel sa slúži sv. omša. Registrovať sa je možné aj na č. tel.: 0908 056756.
 3. Ostatné pravidlá poznáme už z predchádzajúcich usmernení, ktoré stále platia:
  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
  • dodržiavať respiračnú etiketu,
  • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
  • striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,
  • zakazuje sa podávanie rúk,
  • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou.
 4. Májové pobožnosti sa budú konať v tomto mesiaci so začiatkom 15 minút pred sv. omšou. V nedeľu pred druhou sv. omšou.
 5. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
 6. O upratovanie kostola prosím:
  • Gajan 390
  • Vallušová 543
  • Polovka 545
  • Herich 565

Michal Fecko, farár

PORIADOK BOHOSLUŽIEB A OZNAMY
Prejsť na začiatok