Podávanie svätého prijímania na ruku

  1. Rozhodnutie KBS rozdávať Eucharistiu na ruku

Z dôvodu chrániť zdravie ľudí vydala KBS dovolenie, rozdávať Eucharistiu do rúk, ktoré sa vzťahuje na čas ohrozenia koronavírusom. Rozhodnutie dočasne umožniť rozdávanie svätého prijímania do rúk urobili slovenskí biskupi na plenárnom zasadaní KBS 10. marca 2020. 
KBS sa priklonila k stanovisku odborníkov, ktoré  bolo jednoznačné. Nebezpečenstvo prenosu kvapôčkovej infekcie je v zásadnej miere väčšie pri rozdávaní svätého prijímania do úst, keď veriaci dýchajú na ruky kňaza. Pri rozdávaní do rúk, si každý, aj rozdávateľ aj prijímajúci, má ruky vopred dezinfikovať. Je zrejmé, že Eucharistia nemôže nikoho nakaziť, avšak jej rozdávateľ môže byť potenciálnym šíriteľom vírusu.

Zneuctenie Eucharistie?

Ukázalo sa, že niektorých veriacich pomýlili správy o údajnom zneucťovaní Eucharistie, keď sa prijíma do rúk. Nič také nie je náukou Katolíckej cirkvi. Treba si uvedomiť, že absolútna väčšina krajín sveta má trvalé dovolenie prijímať Eucharistiu do úst i do rúk. Tvrdiť, že milióny katolíkov zneucťujú Eucharistiu, keď prijímajú telo Pána do rúk, je veľkou opovážlivosťou.  Mnohé internetové stránky, ktoré sa prezentujú ako katolícke, prekrúcajú a odmietajú náuku Cirkvi.  Výnimku možno urobiť v oprávnenom dôvode – v prípade fyzickej, psychickej či duchovnej nemožnosti jednotlivcov (opieranie sa o barly, kožná choroba, trasenie rúk, slabozrakosť a podobne): títo veriaci majú kňazovi takúto ťažkosť vopred avizovať a prijať Eucharistiu potom, ako už prijali všetci ostatní.

Ako prijímať Eucharistie na ruku?

  1. Veriaci si tesne pred prijatím Eucharistie sníme ochranné rúško. 
  2. Predloží obidve dlane prekrížené vo výške hrude. 
  3. Kňaz, alebo rozdávateľ položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst.
  4. Veriaci odíde na svoje miesto.

Poznámka: Kto z oprávneného dôvodu nemôže prijať Eucharistiu do rúk, príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst.

Videonávod si môžte pozrieť tu.

Podávanie svätého prijímania na ruku
Prejsť na začiatok