Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Sledovanie priamych prenosov liturgických slávení

Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 17. februára 2021 z poverenia Svätého Otca, platí aj pre tento rok, aby sa „využili telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, pričom sa odporúča, aby sa „uprednostnilo sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi„. V zmysle toho odporúčania vám oznamujeme, že:

 spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:

  • Zelený štvrtok – 17.00 hod.
  • Veľký piatok – 15.00 hod.
  • Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19.30 hod.

Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli „Rímskokatolícka farnosť Poprad“ ( alebo na FB stránke farnosti Poprad)

Zároveň vás informujeme, že na základe „Desatora veľkonočných odporúčaní“, o ktorom dnes (26. marca 2021) informovalo konzílium odborníkov, a v ktorom sa v 4. bode píše, že „Zúčastniť sa bohoslužieb treba v online priestore“, veľkonočné vigílie sa môžu začať sláviť o 19.30 hod. (tak ako to bolo uvedené aj v ACES 1/2021, bod 1.3) a prítomnosť nevyhnutnej asistencie je dovolená, pričom ju možno vnímať ako „výkon práce“; a podľa usmernenia ohľadom zákazu vychádzania na stránke: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania-marec/, v sekcii „Cesta do práce alebo za účelom podnikania“, pre cestu do práce neplatí obmedzenie pohybu po 20.00 hodine. Takže účasť nevyhnutnej asistencie na veľkonočných vigíliách je ošetrená takýmto spôsobom.

Tomáš Pavlikovský, kancelár

Sledovanie priamych prenosov liturgických slávení
Prejsť na začiatok