Sviatosť pomazania chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

Sviatosť pomazania chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorému sa v dôsledku choroby alebo staroby zhoršil zdravotný stav, alebo sa ocitá v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať v prípade, ak sa chorému po zlepšení zdravotného stavu opäť zdravotný stav zhorší alebo ak sa počas trvania tej istej choroby zdravotný stav ešte viac zhorší.

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje:

  • Individuálne – v rodine alebo v nemocnici. Vysluhovanie sviatosti sa udeľuje kedykoľvek na požiadanie.
  • Počas svätej omše na Svetový deň chorých (11. februára). Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave.
  • Táto sviatosť má byť, ak je to možné, spojená so sviatosťou zmierenia (svätou spoveďou). V prípade, že človek je v bezvedomí, sviatosť pomazania chorých sa udeľuje na základe predpokladu, že ak by mohol, túžil by sa najprv vyspovedať.

Prosíme, aby ste ku chorému zavolali kňaza čím skôr a nečakali, kým bude v bezvedomí.

Kontaktné údaje:

V prípade potreby vyslúženia sviatosti pomazania chorých veriacemu v kritickom stave volajte na číslo: +421 910 718 178 (farský úrad)

V prípade potreby vyslúženia sviatosti zmierenia alebo sviatosti pomazania chorých v Nemocnici s poliklinikou v Poprade volajte:

v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. na číslo: +421 904 355 904 (nemocničný kaplán).

Prejsť na začiatok