Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci december 2021

PondelokZa zdavie Svätého otca a na jeho úmysly.
Nebeský Otče obetujeme Ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti a utrpenia v spojení s Tvojim Synom Ježišom Kristom, ktorý sa Ti stále obetuje vo sv. omši za spásu sveta. Nech nás Duch Svätý vedie a nech nám dá silu svedčiť o Tvojej láske.
UtorokZa zdravie a Božie požehnanie nášho duchovného otca a za všetkých kňazov a aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania.

Streda: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby.

Štvrtok: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším generáciám.

Piatok: Za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii pre starších a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich.

Sobota: Za dar ducha sily v každodenných duchovných zápasoch a situáciách, za milosť oslobodenia od každej duchovnej neslobody, závislosti a zla a poďakovanie za svätý kríž a utrpenie Pána Ježiša Krista a spoluúčasť Sedembolestnej Panny Márie na tomto utrpení za nás.

NedeľaPoďakovanie za všetky Božie dobrodenia a prosba o milosť dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote, manželstve a rodine.

Mária Malatínová

Prejsť na začiatok