Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci september 2021

PondelokZa Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.
UtorokModlime sa, za sv. Otca, na jeho úmysly, aby plánovaná cesta na Slovensko bola požehnaná a priniesla hojné ovocie pre nás všetkých a pre našu krajinu.

Streda: Za nášho duchovného otca Michala za jeho zdravie a Božiu ochranu.

Štvrtok: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Piatok: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti. 

Sobota: Za prehĺbenie lásky a živého vzťahu k Panne Márii a prosba o jej orodovanie a ochranu. Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.

Nedeľa: Poďakovanie za všetky Božie dobrodenia a prosba o milosť dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote, manželstve a rodine. Aby všetci ľudia rešpektovali identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť.

Mária Malatínová

Prejsť na začiatok