Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci máj 2021

PondelokAby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo
svojom okolí.
UtorokModlime sa, za sv. Otca, biskupov a kňazov. Za vyvolenie
nového biskupa v našej diecéze.

Streda: Za nášho duchovného otca.

Štvrtok: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Piatok: Za dar ducha sily v každodenných duchovných zápasoch a situáciách, za milosť oslobodenia od každej duchovnej neslobody, závislosti a zla a poďakovanie za svätý kríž a utrpenie Pána Ježiša Krista a spoluúčasť Sedembolestnej Panny Márie na tomto utrpení za nás,.

SobotaZa posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii
pre starších a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich.

Nedeľa: Poďakovanie za všetky Božie dobrodenia a prosba o milosť dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote, manželstve a rodine.

Mária Malatínová

Prejsť na začiatok