Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Úmysly ruženca

Úmysly, na ktoré sa budeme modliť posvätný ruženec v mesiaci marec 2021

PondelokAby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.
Utorok: Modlime sa, za sv. Otca, biskupov a kňazov.

Streda: Za nášho duchovného otca.

Štvrtok: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Piatok: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.

Sobota: Za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii pre starších a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich.

Nedeľa: Aby boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.

Mária Malatínová

Prejsť na začiatok