Bohoslužby

AKTUÁLNY PROGRAM BOHOSLUŽIEB NÁJDETE VO FARSKÝCH OZNAMOCH

Sväté omše v nedeľu:

 • 7.30
 • 9:30

Sväté omše v prikázané sviatky:

 • podľa aktuálnych týždenných oznamov

Sväté omše v týždni:

 • pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 18.00 hod.
 • streda, sobota: 7:00 hod;

Sväté omše v týždni:

Svätá omša „Pro populo“ – za farníkov: po prevzatí farnosti je farár, alebo správca farnosti povinný slúžiť každú nedeľu a v prikázaný sviatok.

Svätá omša za zomrelých „pohrebná“ sa podľa liturgických predpisov môže sláviť každý deň, okrem dni:

 • prikázaných sviatkov;
 • Štvrtka vo Veľkom týždni;
 • Veľkonočného trojdnia;
 • nedieľ v adventnom, pôstnom a veľkonočnom období.

INTENCIE – ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

 • Požiadať o odslúženie svätej  omše vo farnosti je možné vždy po večernej svätej omši v sakristii v posledný týždeň mesiaca. 

Kódex kánonického práva (KKP) o milodare venovanom na slávenie sv. omše hovorí:

 • Kán. 945 – § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel. § 2. Kňazom sa nástojčivo odporúča, aby aj bez prijatia milodaru, slávili omšu na úmysel veriacich, najmä biednych.
 • Kán. 946 – Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.
 • Kán. 947 – Omšové milodary treba úplne uchrániť pred akýmkoľvek, hoci len zdanlivým druhom predávania alebo obchodovania.
 • Kán. 948 – Osobitne treba obetovať omše na úmysel tých, za ktorých bol jednotlivý milodar, i keď skromný, venovaný a prijatý.
 • Kán. 949 – Kto je zaviazaný povinnosťou sláviť omšu a obetovať ju na úmysel tých, ktorí venovali milodar, má tú istú povinnosť, hoci by sa prijaté milodary bez jeho viny stratili.
Prejsť na začiatok