Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje:

  • Vo farskom kostole v týždni pred prvým piatkom od 17:00 hod. (okrem stredy).
  • O sviatosť zmierenia môžte požiadať kedykoľvek pol hodiny pred sv. omšou (okrem nedele)
Prejsť na začiatok