Farská pastoračná rada

Farská pastoračná rada je poradný zbor veriacich farnosti, ktorého cieľom je  poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní
pastoračnej činnosti farára. FPR má vždy poradný hlas.

Členovia Pastoračnej rady farnosti: 

Do Pastoračnej rady farnosti boli zvolení:

  •  Ing. arch. Gabriel Dulovič
  •  Marek Slavkovský
  •  Mgr. Barbora Jozefčáková
  •  Bc. Monika Gajanová

Menovaný člen Pastoračnej rady farnosti:

  • PaedDr. Mgr. Ján Krett

STANOVY FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY

Prejsť na začiatok