Chrámový zbor

Z histórie chrámového spevokolu

Chrámovému spevu sa v Hranovnici podľa spomienok najstarších členov a pamätníkov, i zo zaznamenaných údajov, venovali ľudia zapálení pre oslavu Boha aj spevom a hudbou veľmi dávno. Za organ sadali učitelia p.Vadovský, Galovič, Dugas. Za ich pôsobenia sa spievali predovšetkým pašie vždy s doprovodom speváckeho zboru. Zbor spieval na všetky veľké sviatky vo farnosti.

V päťdesiatych rokoch sa po prepustení z reholí do obce vrátili p. Anzelm Šavel, p. František Šoltis, p. Jozef Mičko. Všetci hudobne vzdelaní a nadaní ľudia. Zakladajú spevácky zbor, ktorý mal približne 50 členov. Zbor mal vynikajúceho organistu p. Martina Budického. Mladí speváci spievali s obrovskou radosťou na všetky sviatky.

V nasledujúcich rokoch museli učitelia, ktorí v kostoloch organovali svoje nástroje opustiť, lebo ideológia vtedajšej doby im takúto činnosť nedovoľovala. Za organ sadá p. Martin Kukla, organista bez hudobného vzdelania, ale s veľkou chuťou dosiahnuť to maximálne, čo sa človek dokáže v živote sám naučiť.

Šesťdesiate a sedemdesiate roky boli rokmi útlmu speváckeho zboru, aj keď ľudia v chráme sa vždy do chrámového spevu zapájali.

Zostava chrámového spevokolu, ktorej jadro zostalo dones nezmenené, má svoje začiatky v roku 1982. P. učiteľ Rudolf Kukla, syn organistu Martina Kuklu, ktorý sa roky venoval zborovému spevu v základnej škole a ktorý si svoju odbornosť v zborovom speve počas svojho života rozširoval nadstavbovým štúdiom v oblasti kompozície a harmonizácie sa aj napriek tomu, že bol socializmus rozhodol spolu s vdp. farárom Štefanom Vasilíkom , a Ing. Jozefom Vallušom, vnukom M. Kuklu, ktorý bol v tom čase organistom , že v hranovnickom kostole bude spievať aj spevácky zbor. Vdp. Vasilík vyvinul veľkú aktivitu pri oslovovaní spevákov. Speváci boli oslovení písomne, nerobili sa žiadne zoznamy, lebo to bolo nebezpečné.

Práca spevákov, dirigenta a organistu bola náročná. Ťažko bolo zohnať peknú pesničku, ak sa našla, ťažkosti boli s jej rozmnožením…S takými, ale aj inými problémami viedli p. učiteľ Kukla a Ing. Jozef Valluš svojich spevákov.

V časoch svojho najväčšieho rozkvetu mal náš chrámový spevokol viac ako 40 členov. Zvládali sme nacvičiť náročné štvorhlasné piesne, ktoré sa kdekoľvek, kde sme ich interpretovali, stretli s obrovským úspechom a uznaním. Zbor sa stretával na nácvikoch vždy v nedeľu po druhej svätej omši, pred náročnejšími vystúpeniami aj v týždni. A žil naozaj pestrý „život“. Medzi najkrajšie zážitky patrili výlety spojené s vystúpeniami zboru nielen doma, ale aj v zahraničí. ( Rakúsky Mariazell, Šaštín, Levoča, Spišská Kapitula, Czestochowa, Orava…) spoločné výlety do prírody, vianočné posedenia. Poctivo sme cvičili, aby sme dôstojne skrášlili všetky primičné sväté omše, slávnosti a sviatky v našej farnosti. Pri príležitosti 20 – teho výročia založenia chrámového spevokolu sme dokonca naspievali a vydali úspešný CD nosič s najkrajšími a najnáročnejšími piesňami z nášho repertoáru.

Celých 20 rokov viedol p. učiteľ Kukla chrámový zbor. Na sviatok Krista Kráľa 2002 nám na skúške oznámil, že on už koledy tohto roku cvičiť nebude…Predtucha? Zrejme áno, pretože večer 29.11. 2002 v pokoji odišiel. Aj dnes je potrebné vysloviť mu obrovské poďakovanie za všetko, čo pre chrámový zbor urobil! Po jeho smrti vedenie zboru prebrala p. učiteľka Beáta Maníková, ktorá mala k zborovému spevu takisto blízko, pretože na základnej škole spolupracovala s p. učiteľom Kuklom pri vedení detského zboru.

Obrovskú a nenahraditeľnú stratu utrpel chrámový zbor, keď náhle a nečakane zomrel náš organista, Ing. Valluš v lete 2009. Jeho zanietenie, snaha, precíznosť, majstrovstvo za organom, vytrvalé zháňanie, úprava a naštudovanie nových, náročných piesní nám dodnes chýba…

Vďaka však za mladícky elán a odhodlanie Márie Brosmanovej – Gavalérovej, ktorá sa na túto náročnú úlohu po jeho odchode podujala. Dodnes je, v súčasnosti aj s Jozefom Brosmanom ml., zborovou organistkou.

Na jar 2015 prevzala vedenie zboru z úcty k zakladateľom a tradícii zboru Angelika Farkašová.

Zbor sa stretáva na skúškach v nedeľu po druhej svätej omši po vyhlásení vo farských oznamoch. Žiaľ, aj v dnešnej dobe je vedenie zboru nesmierne náročné. V posledných rokoch sme nezaznamenali žiaden prírastok, naopak zanietených, výborných spevákov len strácame…

Aj touto cestou chcem vyzvať a poprosiť predovšetkým mladých ľudí, aby sa k nášmu spevokolu pridali, aby sa stali ochotnými…Ochotnými obetovať čas na to, aby sa spevom pripravili oslavovať Pána pri jeho narodení, utrpení a počas celého cirkevného roka. Aby sme svojim spevom vyspievali sebe i svojim blízkym Božiu milosť, aby sme sa tešili na spoločné stretnutia, ale predovšetkým, aby sme nežili z bývalej slávy, ale z aktívnej činnosti…

Angelika Farkašová, dirigent

Prejsť na začiatok