Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Prihlasovanie na sv. omšu

  Od pondelka 14. júna 2021 je okres Poprad zaradený do I. stupňa ostražitosti a protiepidemické opatrenia vyplývajú z tzv. Covid automatu – žltá farba.

  Pre farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Hranovnici z tohto semaforu vyplýva, že počet účastníkov sv. omše v interiéri kostola nemôže prekročiť 50% miest určených na sedenie a 100 osôb, ktoré stoja.

  Našim cieľom je, aby sa kostol naplnil, ale aby nedošlo k prekročeniu tohto počtu. Cez tlačidlo Prehľad voľných miest vidíte aký je počet voľných a obsadených miest v našom kostole. Obsaditeľných – voľných miest na sedenie je v zmysle protiepidemických opatrení cca 150 (50%). Cez tlačidlo Prihlasovanie na sv. omšu si pomocou formulára môžete rezervovať deň a hodinu sv. omše. (Prosíme, aby tak urobili hlavne tí, na ktorých úmysel sa slúži sv. omša).

  Po vyplnení formulára, systém na zadaný email pošle Potvrdenie o prihlásení (ak sa tak nestane skontrolujte si v pošte „Spam“). Ak chcete rezerváciu urobiť pre viac osôb, rezerváciu musíte urobiť pre každého zvlášť.10

Prejsť na začiatok