Rímsko-katolícka farnosť HRANOVNICA

Prihlasovanie na sv. omšu

Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť umožnené verejné bohoslužby. Pre farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Hranovnici z prijatých opatrení vyplýva, že počet účastníkov sv. omše nemôže prekročiť 30.

Našim cieľom je, aby sa kostol naplnil, ale aby nedošlo k prekročeniu tohto počtu. Z tohto dôvodu bola vytvorená táto webstránka, kde cez tlačidlo Prehľad voľných miest vidíte aký je počet voľných a obsadených miest v našom kostole. Voľných miest pre veriacich je zverejnených 25, zvyšných 5 je rezervovaných pre kňaza a asistenciu. Cez tlačidlo Prihlasovanie na sv. omšu si pomocou formulára môžete rezervovať deň a hodinu sv. omše. (Prosíme, aby tak urobili hlavne tí, na ktorých úmysel sa slúži sv. omša).

Po vyplnení formulára, systém na zadaný email pošle Potvrdenie o prihlásení (ak sa tak nestane skontrolujte si v pošte „Spam“).

Ak chcete rezerváciu urobiť pre viac osôb, rezerváciu musíte urobiť pre každého zvlášť.

Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby nie je potrebné registrovať. 

 

Prejsť na začiatok